onsdag 4 februari 2009

Maria Fredrica Dandanelle

Dandanelle!
Nr 8614

På Stockholms Allmänna BB föddes en flicka, Maria Fredrica Dandanelle år 1801 den 10/7.

Modern var ogift 22 år gammal och förstfödande. Hon inkom vid midnatt, var av vidd, hinnorna var hela och verkarna var svaga. Klockan 09,00 på morgonen började verkarna och klockan 11,00 på förmiddagen blev barnet naturligt förlöst. Barnmorskan var Madam Lindahl.

Den 11/7 döptes och kristnades Maria Fredrica.

Den 19/7 utgick på eftermiddagen moden frisk med barnet.

Källa: Födelseboken år 1801 No 12

Moden var ung och fattig och 1804 den 17/9 så födde modern Hushållerskan Elisabeth Maria Dandanelle ännu ett oäkta barn Adolph Fredric.

Stockholms Allmänna Barnhus, Stockholm den 13/3 1807.

Hushållerskan Elisabeth Maria Dandanelle anmäler vördsamt att få sitt yngsta oäkta barn Adoph Fredric, född den 17/9 1804 intagen på stora barnhuset. Hon bor i huset No 28 Trumpetarbacken och har en 5 årig oäktam dotter Maria Fredrica samt är stadd i ett fattigt och utblottat tillstånd. Maria Fredrica bor på Tullportsgatan på Norra huset No 80 hos förre Plåtslagargesselen Öhman.

Källa:E5C:7, handlingar över äldre barn, gossar.

Stockholm den 20/3 1807

Enligt höglofliga kungliga ståthållare enbetets befallning hasva undertecknade sig huset No 28 vid Trumpetarbacken hos Hushållerskan Elisabeth Maria Dandanelle, infunnit för att undersöka om dess vilkor och därvid funnit henne med barnen, dotten Maria Fredrica vilken ska vara fosterdotter åt Plåtslagargessällen Israel Öhman, och hemmavarande sonen Adolp Fredric på 3:de året gammal. Uti ett fattigt tillstånd vilket härmed aller ödmjukaste rapporteras Stockholm.

L. Sehlin A. Hindmark

Till derikton efter Stockholms Stora Barnhus att lätta Hushållerskan Dandanells gåvobarn Adolph Fredric å Stadens Stora Barnhus intages och vårdas.

Övre Ståthållar Ämbetes vägnar.

Stockholm den 20/3 1807

Källa:E5C:7, handlingar över äldre barn, gossar. Nr 170

Stockholms Allmänna Barnhus 1808
Nr 100 Intagningsnummer

Hos höglofliga konung övre Ståthållares Ämbetes vägnar, jag underteckna med aller ödmjukaste bönfalla om räddning för mitt oäkta flickebarn Maria Fredrica på åttonde året gammal, vilken varit antagen hos plåtslagargessällen Johan Israel Öhman såsom fosterdotter, men som bemött Öhman varit tvungen att för skuld afstå från sin egendom till sino borgenäres förmyndare och är skilt ut ur sig försörja.

Därför vill han överlämna barnet till mig vilket jag såsom en fattig egneste piga icke mäktar föda och underhålla till min lilla lön som knappt tillräcklig till skor och så mycket kläder jag kan skjula mig med.

Jag bönfaller alltså ödmjukaste och omhåller att detta barn måste vara intaget på Stadens Stora Barnhus med vårdnad från nåden framhärda.

Högsta Kungliga Öfre Ståthållare.

Allre ödmjukaste tjänarinna

Elisabeth Maria Dandanelle

Källa:E5C:10 Handlingar över äldre barn, flickor intagna 1808.Nr 6879 - 125
Allra ödmjukaste ansökning övre Ståthållare har bifallit det må sökandes flickebarn Maria Fredrica i Stadens Stora Barnhus intagna och vårdas.

Stockholm den 1/3 1808

Under övre Ståthållare ledigheten. På Övre Ståthållarens vägnar.

Werner Ahlberg / E.P Westin

Källa:E5C:10 Handlingar över äldre barn, flickor intagna 1808.Stockholms Stora Barnhus 1808, Flickor intagna

Nr 6879 - 125

Barnhusbarnet Maria Fredrica Dandanelle, till vård och uppfostrad uttagit af: Torparen Eric Ersson i Brickhäll (Täby socken). Underhåll 8 kronor om året ifrån mars månads början.

Honnom åligger icke allenat att det komma med kläder och föda förse utan över ömt och christliga.

Stockholm den 8/3 1808

Källa:E5C:

Nr 100 AntagningsnummerAntagen den 4/3 1808

Maria Fredrica Dandanelle, moden meriterad.

Utlämnad den 8/3 1808 Nr 6879

Nr 125 Antagningsnummer

Antagen den 30/3 1808

Maria Fredrica Dandanelle ( Ympad =vaxinerad mot smittkoppor)

Utlämmnad igen den 23/6 1808 Nr 7006

Källa:D2CA:3 Rullar över äldre barn

Nr 125 Utlämnade barn 1813
Uppfostras av Bonden Jon Månsson i Maj Njurunda socken Västernorrlands län 1813.

År 1814 i Juli kyrkad och fri sedel utflyttad.

Källa:D2FA:15, serie 4 Nr 7001-7500 Rullar över utlämnade barn

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar

wikipedia Andenne

Dandanell I släkten är ett flertal medlemmar masmästare under 1600-talet. Kommer av Andenelle, en ort som ligger 16 km nordost om Namur.

Från Wikipedia

Andenne ligger i provinsen Namur) (Stadsvapen)
Basfakta
Stat Belgien, Region Vallonien, Provins Namur
Geografiska koordinater 50° 29' norr, 5° 6' öst
Borgmästare Claude Eerdekens (sedan 1977)
Styrande parti Parti Socialiste
Area 86,17 km², Befolkning 2006 24 407
Befolkningstäthet 283 inv/km²
Tidszon UTC+1
Webbplats www.andenne.be


Andenne (på vallonska: Andene) är en franskspråkig stad och kommun vid floden Meuse i provinsen Namur, Vallonien, Belgien.

Efter en pilgrimsfärd till Rom ska Begga av Landen ha grundlagt klostret i Andenne 692, där hon sedan levde som abbedissa fram till sin död 693. Hon var farmor till Karl Martell. Enligt legenden ska Karl ha växt upp vid klostret där han som barn ska ha dödat en i trakten härjande björn. Som minne av detta använder staden Andenne fortfarande en björn som sin symbol.

År 883 plundrades området av normander. Greven av Namur lät förstöra staden år 1059. Trupper från Liège plundrade staden 1152 och 1155. Andenne blev också hårt drabbat under det så kallade Kokriget (Guerre de la vache) mellan greven av Namur och furstbiskopen av Liège 1275–1278.

Fiendskapen mellan Liège och Namur fortsatte under 1400-talet. Bland annat härjade trupper från Liège trakten kring Andenne 1429. Staden blev återigen plundrad 1467, denna gång av flyende trupper från Liège efter slaget vid Brustem.

Redan under medeltiden blev Andenne känt för sin för keramik väl lämpade lera. Staden har sedan dess varit förknippad med lergodstillverkning av olika slag. Under 1700-talet startade också en omfattande produktion av lerpipor och fajans i Andenne. Idag finns ett keramikmuseum i staden (Musée de la Céramique) och en liten lerpipstillverkning i Andenelle (Piperie d’Andenelle).

Under åren 1764–1778 byggdes en stiftskyrka i Andenne: Sainte-Begge. Här finns ännu idag den heliga Beggas relikskrin.

Under första världskriget intogs Andenne av tyska styrkor i augusti 1914. Under den tyska ockupationen lät de tyska styrkorna avrätta 218 civila som hämnd för attacker av belgiska motståndsmän.

1977 sammanslogs staden Andenne med omkringliggande landskommuner. Kommunen Andenne är idag indelad i tio områden: Andenne, Bonneville, Coutisse, Landenne, Maizeret, Namêche, Sclayn, Seilles, Thon-Samsom och Vezin. Kommunen Andenne har idag drygt 24 000 invånare, varav drygt 9 000 bor i själva staden Andenne.

Idag är Andenne känt för sin björnkarneval och den årliga ”Bear Rock Festival”.

I Sclayn finns grottor (Grotte Scladina) med lämningar efter 130 000 år gamla bosättningar.

I stadens östra utkant ligger den gamla byn Andenelle där en av Belgiens bäst bevarade romanska kyrkor från 1112 är belägen. Med största sannolikhet härstammar den svenska vallonsläkten Dandenelle från denna by.

http://sv.wikipedia.org/wiki/AndenneAndenne
Källa Från Wikipedia

Exporterade den svenska metallen

Exporterade den svenska metallen
Louis De Geer. (Jernkontorets bildsamling)

Valloner

Valloner
Vallonernas invandring till Sverige i 1600-talets början är väl känd. Trots det saknas mycken kunskap om dessa tidiga ut- och invandrare. Varifrån kom de? Varför flyttade de till Sverige? Vad har vallonerna betytt för svensk järnhantering? Hur länge bildade de en särskild grupp? Och hur har vallonerna betraktats i Sverige?Här presenterar svenska och belgiska forskare aktuella rön om vallonutflyttningen till Sverige och om vallonernas vidare öden i det nya landet. Det är första gången som sakkunniga från båda länderna lägger fram sitt vetande i en gemensam svenskspråkig utgåva.Boken är resultatet av ett samarbete mellan de historiska institutionerna vid Uppsala universitet och det belgiska Université Catholique de Louvain. Utgåvan har redigerats av Anders Florén, som var professor i historia och chef för Dalarnas forskningsråd i Falun, samt docent Gunnar Ternhag, verksam vid Institutionen för musikvetenskap, Uppsala universitet och Dalarnas forskningsråd.